Použitá literatura    Taxonomie    Kontakty   Ceník 2007    Vyhledávání v katalogu    Vyhledávání ve slovnících

 

Florius

Program evidence rostlin v botanických zahradách

 

                                                           

Katalogy botanických zahrad

Děčín

Hradec Králové

Ostrava

Praha - BZUK

Praha - Troja

Průhonice

Rakovník

Semetín

Tábor

Teplice

Žampach 

 

Souhrný katalog

Florius

Využití katalogu

Přírůstky za posledních 14 dní

Přírůstky za měsíc

Použitá literatura

 

***                Databáze je přizpůsobená tomuto zdroji dat, prioritní údaje

 **                   Zdroj dat má vysokou váhu

 *                     Doplňující zdroj dat

 Taxonomie vyšších taxonomických jednotek

 

HROUDA L. (2007): Změny ve fylogenetické klasifikaci cévnatých rostlin. in: Sborník z konference Botanický systém a evidence rostlin v botanických zahradách. Botanická zahrada hl.m. Prahy. ISBN 978-80-903697-3-3

STEVENS, P. F. (2007). Angiosperm Phylogeny Website. Version 8, June 2007  ( http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/  ) ***

UHER J. (2007): Hamamelididae včera a dnes. in: Sborník z konference Botanický systém a evidence rostlin v botanických zahradách. Botanická zahrada hl.m. Prahy. ISBN 978-80-903697-3-3

Sborník z konference "Botanický systém a evidence rostlin v botanických zahradách"

Taxonomie rodů a druhů

 KUBÁT K. et all (2002): Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha. ISBN 80-200-0836-5  **

Latinské jmenosloví

 IPNI ( http://www.ipni.org/ ) ***

České jmenosloví

KUBÁT K. et all (2002): Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha. ISBN 80-200-0836-5 ***

STUDNIČKA M. (2007): České jmenosloví v praxi botanických zahrad. in: Sborník z konference Botanický systém a evidence rostlin v botanických zahradách. Botanická zahrada hl.m. Prahy. ISBN 978-80-903697-3-3

Zahradnický naučný slovník **

Zeměpisné pojmy

BRUMMITT R. K. (2001): World Geographical Scheme for Recording Plant Distribution. Hunt Institute for Botanical Documentation, Carnegie Mellon University, Pittsburg, USA ***

Rostlinné databáze

 JACKSON D.W. (1998): International Transfer Format for Botanic Garden Plants Records. Version 2. BGCI **

BISBY F. A.(1994): Plant Names in Botanical Databases. Hunt Institute for Botanical Documentation, Carnegie Mellon University, Pittsburg, USA

FABEROVÁ I. (2005a): ): EVIGEZ – dokumentační systém genetických zdrojů rostlin pro zemědělské využití v ČR. in: SEKERKA P. (ed.): Sborník z konference Introdukce a genetické zdroje rostlin - Botanické zahrady v novém tisíciletí. Botanická zahrada hl.m. Prahy. ISBN 80-903697-0-7

FABEROVÁ I. (2005b): ): Mezinárodní dokumentační systémy genetických zdrojů rostlin významných pro výživu a zemědělství. in: SEKERKA P. (ed.): Sborník z konference Introdukce a genetické zdroje rostlin - Botanické zahrady v novém tisíciletí. Botanická zahrada hl.m. Prahy. ISBN 80-903697-0-7

Články o Floriu

SEKERKA P. (2005): Připravovaná databáze pěstovaných rostlin v Botanické zahradě Praha in: SEKERKA P. (ed.): Sborník z konference Introdukce a genetické zdroje rostlin - Botanické zahrady v novém tisíciletí. Botanická zahrada hl.m. Prahy. ISBN 80-903697-0-7

SEKERKA P. (2007): Florius - program pro evidenci rostlin pěstovaných v botanických zahradách jako příspěvek botanických zahrad pro využívání a sdílení genetických zdrojů rostlin. in: Sborník z konference Botanický systém a evidence rostlin v botanických zahradách. Botanická zahrada hl.m. Prahy. ISBN 978-80-903697-3-3

Sborník z konference "Introdukce a genetické zdroje rostlin, Botanické zahrady v novém tisíciletí"

 

 

 

 


 

Index

 

 

 

                                                

Přehled použité taxonomie

přehled druhů

přehled rodů

 

přehled čeledí

 

přehled řádů

 

přehled tříd

 

přehled oddělení

 

Druhy domácí v ČR

 

seznam

 

Přehled dřevin

 

Dřevnatějící druhy

 (nenaplněno)

 

Odkazy

IUCN (červený seznam)

 

Česká inspekce ŽP (chráněné druhy ČR a CITES)

 

Státní rostlinolékařská správa

 

Angiosperm Phylogeny Website

 

International Plant Names Index

 

BGCI