Použitá literatura    Taxonomie    Kontakty   Ceník 2007    Vyhledávání v katalogu    Vyhledávání ve slovnících

 

Florius

Program evidence rostlin v botanických zahradách

 

                                                           

Katalogy botanických zahrad

Děčín

Hradec Králové

Ostrava

Praha - BZUK

Praha - Troja

Průhonice

Rakovník

Semetín

Tábor

Teplice

Žampach 

 

Souhrný katalog

Florius

Využití katalogu

Přírůstky za posledních 14 dní

Přírůstky za měsíc

Všeobecné informace

 

 

 

Evidenční program začal vznikat konce roku 2005 v Botanické zahradě hl.m. Prahy jako náhrada za zastaralý původní systém Evident. Základem struktury databáze se stala modifikovaná struktura ITF – International Transfer Format, který navrhla na konci 90tých let BGCI (Jackson 1998). O vznikající systém Florius projevila zájem Unie botanických zahrad ČR a proto byl Florius dále vyvíjen tak, aby umožňoval připojení dalších uživatelů.

Program vznikl na základě knihovního systému Clavius firmy Lanius s.r.o., jehož výhodou je ověřená koncepce provozovaná řadu let v knihovnictví ČR.

 

V roce 2007 byly koupeny licence pro 10 botanických zahrad.

 

Během roku 2007 byly připraveny a naprogramovány nové funkce programu, které ulehčily vkládání, správu a údržbu dat.

 

Byly připraveny seznamy chráněných rostlin (CITES, ČR, Bernská úmluva a NATURA 2000) a ohrožených rostlin (červený seznam IUCN) a data byla překlopena do slovníků. Do slovníku druhů byla zapsána česká jména domácích druhů dle Klíče.

 

Byly převedeny seznamy pěstovaných rostlin v 5 botanických zahradách (viz příloha).

 

Byl spuštěn webový souhrný katalog na stránce www.florius.cz a katalogy 7 botanických zahrad (zbývající stránky budou připraveny na začátku roku 2008) a byl připraven vyhledávač využívající slovníkové údaje (tedy i údaje o rostlinách v zahradě nepěstovaných).

 

Pro překlopení byl doc. připraven taxonomický slovník upravený podle nejnovějších výsledků molekulární taxonomie ( Angiosperm Phylogeny Website)

 

V rámci řešení projektu byla uskutečněna konference Botanický systém a evidence rostlin v botanických zahradách,  na které byla především představena nová systematická klasifikace rostlin (použitá v systému) a IPEN, systém evidence genetických zdrojů v botanických zahradách (také použitý v programu).

 

Dne 29.11. 2007 proběhla v Botanické zahradě hl.m. Prahy pracovní schůzka uživatelů programu Florius. Ns chůzce byla především předvedena funkce systému, zapisování rostlin  a také byly domluveno naprogramování a úpravy webových stránek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Čítač přístupů

 

                                                

Přehled použité taxonomie

přehled druhů

přehled rodů

 

přehled čeledí

 

přehled řádů

 

přehled tříd

 

přehled oddělení

 

Druhy domácí v ČR

 

seznam

 

Přehled dřevin

 

Dřevnatějící druhy

 (nenaplněno)

 

Odkazy

IUCN (červený seznam)

 

Česká inspekce ŽP (chráněné druhy ČR a CITES)

 

Státní rostlinolékařská správa

 

Angiosperm Phylogeny Website

 

International Plant Names Index

 

BGCI